ورود سه شنبه 08 مهر ماه 1399
 
مسکن مهر
 
  مسکن مهر حبیب آباد 

مسکن مهر حبیب آباد
Module Border Module Border
  تسهیلات مسکن مهر ( پرداخت وام 20 و 25 میلیون تومانی بدون سپرده باکارمزد 4 درصد)  
استفاده کنندگان این وام مالکین خصوصی، انبوه سازان و تعاونیهای مسکن در بافت های فرسوده و غیر فرسوده می باشند. کلیه مالکین خصوصی با سه شیوه زیر می توانند از تسهیلات استفاده نمایند: - داشتن زمین با کاربری مسکونی - داشتن ساختمانی که تصمیم به تخریب آن وساخت مجدد و احداث واحدهای نوساز را دارند. - اضافه ساخت (اضافه اشکوب): در این روش مالک قصد اضافه نمودن طبقات بر روی طبقه فعلی را به صورت افقی یا عمودی دارد که در صورت تایید استحکام ساختمان توسط نظام مهندسی امکان استفاده از وام می باشد. کلیه انبوه سازان و تعاونی های مسکن ادارات و شرکت ها می توانند از این طرح ویژه استفاده نمایند: - واحد در حال ساخت 1 - واحد های کامل شده قابل بهره برداری 2 مبلغ این وام 20 میلیون تومان جهت ساخت غیر صنعتی و 25 میلیون تومان جهت ساخت صنعتی می باشد.
Module Border Module Border
  مسکن مهر هوانیروز و حوزه علمیه 

مسکن مهر هوانیروز و حوزه علمیه
Module Border Module Border
  شرایط متقاضیان وام مسکن مهر 
1- متاهل یا سرپرست خانوار 2- شرایط سکونت 5 سال در شهر محل مورد تقاضا 3- افراد سرپرست خانوار که خود و افراد تحت تکلف آنان از تاریخ 84/01/01 فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 57/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. * متقاضیان بافت فرسوده نیاز به شرایط فوق ندارند. * افراد زیر می توانند بدون تاهل واجد شرایط شناخته شوند: - زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن - نخبگان عملی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور - معلولین جسمی-حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و معرفی سازمان بهزیستی
Module Border Module Border
  مسکن مهر کمشچه 

مسکن مهر کمشچه
Module Border Module Border
  عملکرد 
این بنیاد تا کنون موفق به ثبت نام و ساماندهی 2934 نفر متقاضی در زمینه مسکن مهر در شهرستان برخوار شده است. در قالب شهر های خورزوق، دستگرد، کمشچه، حبیب آباد، شاپور آباد و سین به صورت متقاضیان انفرادی و یا در قالب گروه ساخت که ثبت نام نموده اند. در این میان جمعاً 2924 نفر به بانک معرفی شده و موفق به انعقاد قرارداد با بانک گردیدند که از این میان تعداد 1987 نفر موفق به اتمام عملیات ساختمانی و اخذ پایان کار جهت تقسیط تسهیلات دریافتی گردیده اند و مابقی در حال ادامه انجام عملیات ساختمانی و دریافت باقیمانده مراحل وام خود می باشند. در قالب مسکن مهر در شهر کمشچه 14000 متر مربع از زمین های مسکن و شهرسازی، پس از گرفتن سند به نام دولت، به نمایندگی مسکن و شهرسازی به بنیاد تحویل داده شد که پس از انجام طرح های مطالعاتی و اجرای کلیه مراحل ساخت هم اکنون تعداد 60 واحد مسکونی ساخته شده در این محل در حال تحویل به متقاضیان می باشد. به علت نبود مالکیت زمین دولتی در شهر دستگرد و خورزوق، تسهیلات خرید زمین از مالکین خصوصی توسط اداره مسکن و شهرسازی در حال پیگیری است. ولی در قالب خود مالک متقاضیان واجد الشرایط همچنان می توانند در صورت وجود بودجه و اعتبار برای استفاده از این تسهیلات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برخوار مراجعه نمایند. در ضمن، این شعبه پروژه 192 واحدی حبیب آباد را در بخش مسکن مهر فعال و در حال ثبت نام از متقاضیان می باشد. این کار در ماه های آتی _ به شرط استقبال سکنه و واریز وجه اولیه _ عملی خواهد شد. ضمنا این شبعه در بخش مسکن مهر مراحل ثبت نام و عملیات ساخت و ساز پروژه 192 واحدی حبیب آباد را نیز به صورت فعال زیر نظر داشته است که هم اکنون تعداد 96 واحد آن آماده تحویل و 96 واحد دیگر نیز در حال انجام نازک کاری می باشند.
Module Border Module Border
  عملکرد 

  مسکن مهر حبیب آباد 

مسکن مهر حبیب آباد
  مسکن مهر حبیب آباد 

مسکن مهر حبیب آباد
  مسکن مهر حبیب آباد 

مسکن مهر حبیب آباد
  مسکن مهر کمشچه 

مسکن مهر کمشچه
  مسکن مهر کمشچه 

مسکن مهر کمشچه
  مسکن مهر کمشچه 

مسکن مهر کمشچه
  مسکن مهر کمشچه 

مسکن مهر کمشچه
  مسکن مهر هوانیروز و حوزه علمیه 

مسکن مهر هوانیروز و حوزه علمیه
  مسکن مهر هوانیروز و حوزه علمیه 

مسکن مهر هوانیروز و حوزه علمیه
  گالري تصاوير 

مسکن مهر حبیب آباد
مسکن مهر کمشچه
مسکن مهر حوزه علمیه و هوانیروز
 
تمامی مطالب این وب سایت متعلق به بنیاد مسکن شهرستان برخوار می باشد.
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا