ورود سه شنبه 08 مهر ماه 1399
   
  تملک و واگذاری زمین های روستایی 

یکی از وظایف بنیاد مسکن، تملک اراضی ملی و دولتی واقعدر محدوده و حریم روستاها بر اساس موازین قانونی می باشد. اراضی تملکی پس از تهییه طرح تفکیکی بر اساس ضوابط طرح هادی و آماده سازی اولیه فازبندی و اولویت بندی شده و به مرور زمان کاربر های عمومی به دستگاه های اجرایی مربوطه و قطعات مسکونی نیز به متقاضیان واجد شرایط جهت احداث مسکن واگذار می گردد. از جمله اهداف این طرح عبارتند از: تامین زمینه های لازم جهت عمران و نوسازی روستاها، ایجاد انگیزه سکونت و فعالیت برای روستائیان، حمایت از خانوار های روستایی فاقد زمین جهت احداث مسکن
  عملکرد 

شناسایی زمین های اطراف روستاهای مرغ و دنبی و علی آباد ملاعلی و محسن آباد
  طرح بهسازی روستاهای نمونه 

طرحی است که تمام پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا را شامل و براساس آن زمینه های لازم برای توسعه سایر بخش ها از جمله اشتغال و معیشت روستاییان فراهم می گردد. مجموعه اقدامات اجرایی که در روستاهای نمونه انجام می شود، برمبنای سند توسعه روستا صورت می پذیرد. تهییه و اجرای طرح های مذکور به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام می شود: 1- توسعه و ترویج فعالیت بهسازی روستایی و تدوین الگوی مناسب آن 2- زمینه سازی برای دستیابی به توسعه یکپارچه و همه جانبه در روستاها 3- توانمند سازی روستاییان برای مشارکت در اقدامات عمرانی
 
تمامی مطالب این وب سایت متعلق به بنیاد مسکن شهرستان برخوار می باشد.
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا